Politica de confidentialitate

S.C. Brutaria Esador S.R.L., cu sediul in Oradea, str. Republicii nr. 75, jud. Bihor, Romania, avand cod de inregistrare fiscala 40567625, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J5/511/05.02.2019 , pe baza Regulamentului general privind protejarea datelor (GDPR), care intră în vigoare de la 25 mai 2018, se angajeaza sa protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului proprietatea noastra www.artisanoradea.ro, administrat de S.C. Brutaria Esador  S.R.L.

Continutul site-ului  www.artisanoradea.ro  se poate accesa fara furnizarea de date cu caracter personal. Uneori insa ele va sunt cerute pentru a va putea oferi serviciile pe care le doriti, conform scopurilor declarate sau pentru inregistrarea la servicii online sau prin e-mail, formularii de comentarii, desfasurarii corespondentei, etc.

Informatiile colectate se prelucreaza in conformitate cu Regulamentul mai sus mentionat, astfel:

Datele personale:

 • se refera la acele informatii cu ajutorul carora poate fi identificata o persoana. Acestea pot fi: numele, prenumele, CNP-ul, data de nastere, sexul, statut profesional, adresa, adresa de email, numarul de telefon (inclusiv numarul de mobil), dar mai pot include si alte informatii legate de obiceiuri, stil de viata, etc.

 

Colectarea datelor personale:

 • Se colecteaza datele cu caracter personal mentionate mai sus
 • Se colecteaza parolele, indiciile pentru parole si informatii de securitate similare folosite pentru accesarea contului de pe site-ul  artisanoradea.ro.
 • Datele sunt stocate pe un server securizat

 

Scopul general al colectarii datelor personale:

 • In scopul de a transmite oferte comerciale prin email, newsletter, telefon, sms sau posta

 

Principii de protectie a datelor:

 • Colectarea datelor se va face numai in scopurile mentionate, datele vor fi prelucrate exclusiv de catre S.C. Brutaria EsadorR.L numai pentru indeplinirea acestor scopuri si in limitele prevazute de lege
 • Procesarea datelor se va face intr-un mod sigur. Se vor aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale
 • Datele dumneavoastra nu se vor transfera catre terte tari din sau in afara Uniunii Europene

 

Drepturile tale:

 • Drept de acces – aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele Dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date, precum si informatii despre cum sunt prelucrate
 • Drept la rectificare – puteti obtine rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor, inclusiv prin furnizarea de catre Dumneavoastra de informatii suplimentare
 • Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – in situatiile prevazute de lege, inclusiv in cazul in care va retrageti consimtamantul, aveti dreptul a obtine din partea S.C. Brutaria EsadorR.L stergerea datelor Dumneavoastra
 • Dreptul de a retrage consimtamantul – insemnand dreptul de a retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in orice moment
 • Dreptul la portabilitatea datelor – inseamna dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator, la cererea Dumneavoastra
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – inseamna dreptul de a obtine din partea S.C. Brutaria EsadorR.L restrictionarea prelucrarii datelor in situatii reglementate expres de lege (de exemplu, cand constatati ca datele prelucrate sunt inexacte sau prelucrarea este ilegala, dar va opuneti stergerii datelor). In aceste cazuri, datele nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia stocarii.
 • Dreptul de a depune plangere – fata de modalitatea de prelucrare a datelor. Plangerea se depunde la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti contacta S.C. Brutaria Esador  S.R.L  astfel:

 • La adresa de email sandacsizmas@yahoo.com cu subiectul Protectie date personale
 • La adresa postala de la sediul societatii: Oradea, str. Republicii nr. 75, Bihor

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal va putea fi contactat pentru orice informatii sau solicitari pentru exercitarea drepturilor mentionate prin oricare din modalitatile de mai sus.